Bo’lim

Lavozim

Ish staji

(yil)

Bo’sh is o’rinlari

1

 Innovatcion texnologiyalarni joriy etish bo’limi

Bo’lim boshlig’i

3-5

1

2

Innovatcion texnologiyalarni joriy etish bo’limi

Etakchi mutaxasis

1-3

1

3

. Zamonaviy sifat menejmenti tizimini joriy etish bo’limi

Bo’sh mutaxasis

3-5

1

 

Andijon viloyatidagi Uyushmaga azo’ bo’lgan korxonalarda bosh o’rinlari haqida ma’lumot (pdf/0.4mb)

Buxoro viloyatidagi Uyushmaga azo’ bo’lgan korxonalarda bosh o’rinlari haqida ma’lumot (pdf/0.4mb)

Sirdaryo viloyatidagi Uyushmaga azo’ bo’lgan korxonalarda bosh o’rinlari haqida ma’lumot (pdf/0.4mb)