Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-maydagi PF-5989-sonli “Toʻqimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini qoʻllab-quvvatlashga doir kechiktirib boʻlmaydigan chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi Farmoniga asosan 2022-yil 1-yanvarga qadar quyidagi import qilinadigan xom ashyo va boshqa materiallar roʻyxati bojxona boji toʻlashdan ozod qilinganligini maʼlum qilamiz.

 

T/r Nomlanishi TIF TN kodi
1. Kimyoviy tarkibi aniq yoki noaniq sintetik organik boʻyovchi moddalar; ushbu guruhning 3-izohida koʻrsatilgan sintetik organik boʻyovchi moddalar asosida tayyorlangan preparatlar; optik oqartirgichlar yoki lyuminoforlar sifatida foydalaniladigan kimyoviy tarkibi aniq yoki noaniq sintetik organik mahsulotlar 3204
2. Polipigment pastasi 3206 49 700 0
3. Ushbu guruhning 4-izohida koʻrsatilgan akril va vinil polimerlar asosidagi eritmalar 3208 20 100 0
4. Asosi sintetik polimerlar yoki kimyoviy modifikatsiyalangan tabiiy polimerlar boʻlgan, dispergirlangan yoki suvli muhitda eritilgan boʻyoqlar va laklar (shu jumladan, emal va polituralar) 320990000 0
5. Oktat Kobalt tezlatkichi 3211 00000 0
6. Suvsiz muhitda dispergirlangan, suyuq yoki pastasimon, boʻyoqlar (shu jumladan emal) ishlab chiqarishda foydalaniladigan boʻyoq moddalari (shu jumladan, metall kukunlari va parchalari); bezak folgasi; chakana savdo uchun muayyan shaklda yoki oʻramlarda qadoqlangan ranglar va boshqa boʻyovchi moddalar 3212
7. Toʻqimachilik boʻyogʻi 3215 90 000 0
8. Sirti faol organik moddalar (sovundan tashqari); sirti faol vositalar, yuvish vositalari (shu jumladan yordamchi yuvish vositalari) va tarkibida sovun mavjud yoki mavjud boʻlmagan tozalash vositalari (tovar pozitsiyasi 3401 boʻlgan vositalardan tashqari) 3402

(3402 20900 0 dan tashqari)

9. Moylash materiallari (shu jumladan kesuvchi asboblar uchun moylash-sovitish emulsiyalari, bolt yoki gaykalarni burashni yengillashtirish uchun vositalar, zangni ketkazish vositalari yoki korroziyaga qarshi vositalar va buyumlarni qolipdan chiqarishni osonlashtirish uchun moy asosida tayyorlanadigan preparatlar) hamda asosiy tarkibiy qismlarining 70 foiz va undan koʻp

qismi neftdan yoki bitumli jinslardan olingan neft mahsulotlaridan iborat boʻlgan vositalardan tashqari, toʻqimachilik matolari, charm, moʻyna yoki boshqa materiallarga yogʻ va moy bilan ishlov berish uchun foydalaniladigan vositalar

3403

(3403 99 000 0 dan

tashqari)

10. Sunʼiy mum 3404 90000 9
11. Tayyor yelimlar va boshqa joyda nomlanmagan yoki kiritilmagan boshqa tayyor adgezivlar 3506 91000 0,

3506 99 000 0

12. Fermentlar, fermentli preparatlar 3507 90 900 0
13. Toʻqimachilik bosmasi uchun universal diazotip fotoemulsiya 3707 10 000 0
14. Toʻqimachilik tarmogʻida qoʻllaniladigan pardozlash vositalari, 3809 91 000 0
  boʻyashni tezlashtirish yoki boʻyoqlarni mustahkamlash vositalari va boshqa mahsulotlar hamda tayyor preparatlar (masalan, ishqorlash va ishlov berish uchun moddalar)  
15. Antidetonatorlar, antioksidanlar, smolani shakllantiruvchi ingibitorlar,quyultirgichlar, korroziyaga qarshi moddalar va neft mahsulotlari (shu jumladan benzin)ga yoki neft mahsulotlari kabi maqsadlarda foydalaniladigan baʼzi suyuqliklarga qoʻshiladigan boshqa tayyor moddalar 3811

(3811 11 100 0 dan tashqari)

16. Toʻqimachilik bosmasi uchun eritgich 3814 00 900 0
17. Boshqa komponentlar bilan aralashtirilmagan polivinilxlorid

(nomenklatura boʻyicha respublikada ishlab chiqarilmaydigan)

3904 10 000 9
18. Polietilentereftalatdan plyonka 3920 62190 1
19. Asetat plyonkasi 3920 73800 0
20. Silikonli lenta 3920 99280 0
21. Ikki tomondan eni 25 mm.li plastmassa bilan qoplangan ensiz matodan neylonli lenta 3921 90550 0
22. Tabiiy kauchukli, vulkanizatsiyalangan va vulkanizatsiyalanmagan lateks 4001 10 000 0
23. Toʻqimachilik ishlab chiqarishi uchun vulkanizatsiyalangan rezinadan tayyorlangan iplar va pishiq ip (kord) 4007 00 000 0
24. Bank lateks rezinkasi 4016 99 970 9
25. Toʻqimachilik buyumlarini markirovka qilish uchun charmli jakronlar (leybllar) 4203 40000 0
26. Boshqa yigʻilgan yaxlit tulki terisi, uning qismlari yoki qiyqimi 4302 30 459 0
27. Sunʼiy moʻyna 4304 00000 0
28. Apparatda yigirilgan jun kalava ipidan yoki apparatda yigirilgan jonivorlarning ingichka sochidan tayyorlangan gazlamalar 5111 (5111 90 dan tashqari)
29. Taroqda yigirilgan jun kalava ipidan yoki taroqda yigirilgan jonivorlarning ingichka sochidan tayyorlangan gazlamalar 5112
30. Chakana savdo uchun qadoqlangan yoki qadoqlanmagan, tikish uchun ishlatiladigan paxta iplar 5204 11 000 0
31. Tarkibida paxta tolasi 85 foizdan kam boʻlgan, chakana savdo uchun qadoqlanmagan, taroqda taralmagan tolalardan tayyorlangan bir ipli yigirilgan paxta kalavasi (tikish uchun ishlatiladigan iplardan tashqari) 5206 11000 0 — 5206

15 000 0

32. Tarkibida paxta tolasi 85 foizdan kam, asosan yoki faqat kimyoviy tolalar bilan qoʻshilgan, sirtqi zichligi 200g/m kv.dan ortiq boʻlmagan ip gazlamalar 5210 (5210 11 000 0,

5210 19 000 0,

5210 49 000 0,

5210 59 000 0 dan tashqari)

33. Tarkibida paxta tolasi 85% dan kam, asosan yoki faqat kimyoviy tolalar bilan qoʻshilgan, sirtqi zichligi 200g/m kv. dan ortiq boʻlgan ip gazlamalar 5211 (5211 51 000 0,

5211 52 000 0,

5211 59 000 0 dan tashqari)

34. Boshqa turdagi paxtali gazlama 5212 (5212 11,

5212 21,

5212 22,

5212 25 dan tashqari)

35. Zigʻirpoya tolasidan toʻqilgan gazlamalar 5309
36. Kompleks sintetik iplardan toʻqilgan, shu jumladan 5404- pozitsiyadagi (aramiddan tayyorlagan gazlamalar) tovar materiallardan tayyorlanadigangazlamalar 5407 10 001 0
37. Boʻyalgan, tarkibida 85 foiz yoki undan ortiq teksturalashtirilgan poliefir iplari boʻlgan, kompleks iplardan toʻqilgan matolar 5407 52 000 0
38. Tarkibida teksturalashtirilmagan poliefir iplari 85 foiz yoki undan ortiq boʻlgan, sintetik kompleks iplardan toʻqilgan, shu jumladan 5404-pozitsiyadagi tovar materiallardan tayyorlangan

gazlamalar

5407 61 (5407 61100 0 dan tashqari)
39. Tarkibidasintetik iplar 85 foiz yoki undan ortiq boʻlgan, sintetik kompleks iplardan toʻqilgan, shu jumladan 5404- pozitsiyadagi tovar materiallardan tayyorlangan boshqa gazlamalar 5407 72 000 0,

5407 73 000 0,

5407 74 000 0

40. Tarkibidasintetik iplar 85 foizdan kam boʻlgan, asosan yoki faqat paxta tolalari bilan qoʻshilgan,kompleks sintetik iplardan toʻqilgan, shu jumladan 5404-pozitsiyadagi tovar materiallardan tayyorlangan boshqa gazlamalar 5407 82 000 0,

5407 83 000 0,

5407 84 000 0

41. Sintetik kompleks iplardan toʻqilgan, shu jumladan 5404- pozitsiyadagi tovar materiallardan tayyorlangan boshqa gazlamalar 5407 92 000 0,

5407 93 000 0

42. Tarkibida sunʼiy ip, tekis yoki shunga oʻxshash iplar 85 foiz yoki undan ortiq boʻlgan, sunʼiy kompleks iplardan toʻqilgan, shu jumladan 5404-pozitsiyadagi tovar materiallardan tayyorlangan boshqa gazlamalar 5408 22 900 0,

5408 23 000 0,

5408 24 000 0

43. Sintetik toladan tayyorlangan, tarkibida poliefir tolalar 85 foiz yoki undan ortiq boʻlgan boshqa gazlamalar 5512 19 900 0
44. Sintetik toladan tayyorlangan, tarkibidaushbu tolalar 85 foiz yoki undan ortiqboʻlgan boshqa gazlamalar 5512 99 100 0,

5512 99900 0

45. Tarkibida ushbu tolalar 85 foizdan kam boʻlgan, asosan yoki faqat paxta tolalari bilan qoʻshilgan, sirtqi zichligi 170 g/m kvdan ortiq boʻlmagan sintetik toladan toʻqilgan gazlamalar 5513 11 200 0,

5513 21 000 0,

5513 29 000 0,

5513 39 000 0,

5513 41 000 0,

5513 49 000 0

46. Tarkibida ushbu tolalar 85 foizdan kam boʻlgan, asosan yoki

faqat paxta tolalari bilan qoʻshilgan, sirtqi zichligi 170 g/m kv ortiq boʻlgan sintetik toladan toʻqilgan gazlamalar

5514 11 000 0,

5514 21 000 0,

5514 22 000 0,

5514 29 000 0,

5514 30 900 0,

5514 41 000 0,

5514 42 000 0

47. Sintetik tolalardan tayyorlangan boshqa gazlamalar 5515 11 100 0,

5515 11 900 0,

5515 12 900 0,

5515 13 190 0,

5515 13 990 0,

5515 21 900 0,

5515 22 — 5515 99

48. Sunʼiy tolalardan tayyorlangan gazlamalar 5516 11 000 0,

5516 13 000 0,

5516 14 000 0,

5516 22 000 0

49. Hayvonlar juni yoki ingichka tukidan toʻqilgan, shimdirilgan

yoki shimdirilmagan, qoplamali yoki qoplamasiz, dublirinlangan yoki dublirinlanmagan kigiz yoki fetr

5602 10 310 0
50. Kimyoviy iplardan tayyorlangan, shimdirilgan yoki shimdirilmagan, qoplamali yoki qoplamasiz, dublirinlangan yoki dublirinlanmagan notoʻqima gazlamalar 5603 11 — 5603 14 (5603 14100 dan tashqari)
51. Kimyoviy iplardan tayyorlangan, tovar pozitsiyasi 5802 yoki 5806 boʻlgan matolardan tashqari, paxmoq gazlamalar va baxmal ipli gazlamalar 5801 32 000 0,

5801 37 000 0

52. Kimyoviy iplardan toʻrlar 5804 21 900 0
53. Boshqa toʻqimachilik materiallaridan toʻqilgan toʻrlar 5804 29 900 0
54. Tovar pozitsiyasi 5807 boʻlgan buyumlardan tashqari ensiz gazlamalar; yelimlab biriktirilgan arqoq ipsiz ensiz gazlamalar (boldyuk) 5806 (5806 39 000 0,

5806 40 000 0 dan tashqari)

55. Kimyoviy iplardan toʻqilgan kashta 5810 92 900 0
56. Kitob muqovalarini tayyorlashda yoki shunga oʻxshash maqsadlarda foydalaniladigan, smolalangan yoki kraxmallangan toʻqimachilik gazlamalari, kalka, rassomchilik uchun gruntlangan boʻz, shlyapalar qobirgʻalari uchun bortovka va shunga oʻxshash qattiq toʻqimachilik materiallari 5901
57. Shinalar uchun neylon yoki boshqa poliamid, poliefir yoki oʻta pishiq viskozali iplardan tayyorlangan kordli materiallar 5902 10 900 0,

5902 20 900 0

58. Tovar pozitsiyasi 5902 boʻlgan materiallardan tashqari,shimdirilgan, qoplangan yoki plastmassa bilan dublirinlangan toʻqimachilik materiallari 5903 10 100 0,

5903 10 900 9,

5903 90

59. Ushbu guruhning 7-izohida aytib oʻtilgan texnik maqsadlar uchun toʻqimachilik buyumlari va materiallari 5911 10 000 0,

5911 20 000 0,

5911 90

60. Mashinada yoki qoʻlda toʻqilgan trikotaj paxmoq matolar, shu jumladanuzun tukli va paxmoq matolar 6001 22 000 0,

6001 91 000 0,

6001 92 000 0

61. Sintetik iplardan toʻqilgan,tovar pozitsiyasi 6001 yoki 6002 boʻlgan trikotaj matolardan tashqari,mashinada yoki qoʻlda toʻqilgan, eni 30 sm dan ortiq boʻlmagan trikotaj matolar 6003 30
62. Sintetik iplardan toʻqilgan,tovar pozitsiyasi 6001 — 6004 boʻlgan trikotajmatolardan tashqari, asosi toʻqilgan matolar (shu jumladan, zar uqalar tayyorlash uchun trikotaj mashinalarda toʻqilgan matolar) 6005 36,

6005 37 100 0,

6005 37 900 0,

6005 38 100 0,

6005 38 900 0

63. Tovar pozitsiyasi 6001 — 6004 boʻlgan trikotaj matolardan tashqari, asosi toʻqilgan boshqa matolar (shu jumladan, zar uqalar tayyorlash uchun trikotaj mashinalarda toʻqilgan matolar) 6005 90
64. Shisha iplar 7019 19 100 9

Izoh: import bojxona boji toʻlovi boʻyicha imtiyozlar TIF TN kodlariga asosan taqdim etiladi.